คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 6
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึ...

17 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Image Icon booikng icon link 19
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยก...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 และร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 25
Image Icon photo tag count 18
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
Image Icon booikng icon link 23
Image Icon photo tag count 3
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32
Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 21
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์ม...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน“อัศจรรย์มหาสงกรานต์แก่งสะพือ World Songkran Festival" ดนตรีและสายน้ำ ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 43
Image Icon photo tag count 79
กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาค...

9 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ บริเวณตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Image Icon booikng icon link 33
Image Icon photo tag count 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสค...

9 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ อสมท คู่สังคมไทย ประจำปี 2567 (72 ปี)
Image Icon booikng icon link 36
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้น...

8 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองขับเคลื่อนต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ"
Image Icon booikng icon link 29
Image Icon photo tag count 19
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวาย...

8 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานกา...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาฯ ร่วมคณะ สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ลดผลกระทบต่อประชาชน
Image Icon booikng icon link 33
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2567 วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2567 และวันจักรี 6 เมษายน 2567
Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 6
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศ...

5 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD สัมภาษณ์ ประเด็น : การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำทั่วประเทศ
Image Icon booikng icon link 26
Image Icon photo tag count 21
กรมโยธาธิการฯ ร่วมหารือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน แก...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการฯ ร่วมหารือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน แก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ดันเมืองรองสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือ ตอนล่าง
Image Icon booikng icon link 20
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างสหประชาชาติประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Image Icon booikng icon link 27
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 4-...

5 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมคณะทำงาน ITA ครั้งที่ 4-2/2567 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Image Icon booikng icon link 32
Image Icon photo tag count 23
มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอาร...

4 เมษายน 2567

มหาดไทย มอบ กรมโยธาฯ ขับเคลื่อน การพัฒนาพื้นที่ “แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" ทั่วประเทศ
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 41
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล...

4 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567
Image Icon booikng icon link 48
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพ...

2 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทอง...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี พิธีมอบรางวัลจริยธรรมดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
Image Icon booikng icon link 52
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ในพิธ...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ ในพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 132 ปี
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการ...

1 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
Image Icon booikng icon link 42
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้น...

29 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำในการเสริมสร้างบทบาทของหมู่บ้านสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผลักดัน “ผังภูมิสังคมฯ" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 39
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ขานรับ! พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายขอ...

29 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ขานรับ! พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
Image Icon booikng icon link 44
Image Icon photo tag count 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส...

28 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 60 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
Image Icon booikng icon link 53
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุ...

27 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 50
Image Icon photo tag count 32
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราค...

25 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 17/2567
Image Icon booikng icon link 71
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดอบรม“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที...

25 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดอบรม“ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 18
Image Icon booikng icon link 50
Image Icon photo tag count 29
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาส...

22 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 46
Image Icon photo tag count 34
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2...

22 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 70
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ...

21 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" ครั้งที่ 2
Image Icon booikng icon link 35
Image Icon photo tag count 8
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2...

21 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2567
Image Icon booikng icon link 96
Image Icon photo tag count 23
อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาบ...

19 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รับเสด็จฯ
Image Icon booikng icon link 57
Image Icon photo tag count 7
กรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.2 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจตลิ่งริม...

19 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.2 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจตลิ่งริมแม่น้ำอิง ก่อนสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
Image Icon booikng icon link 73
Image Icon photo tag count 6
กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการว...

18 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
Image Icon booikng icon link 82
Image Icon photo tag count 15
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เร่งรัดโครงการพัฒนาเก...

15 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เร่งรัดโครงการพัฒนาเกาะลันตา คืนความสะดวก ปลอดภัยให้ประชาชน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งเน...

14 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งเน้นการควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 71
Image Icon photo tag count 7
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เร่งรัด โครงการก...

14 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เร่งรัด โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าบอน จ.พัทลุง
Image Icon booikng icon link 68
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบน...

14 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Image Icon booikng icon link 65
Image Icon photo tag count 7
กรมโยธาฯร่วมกิจกรรม Kick – Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบ...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯร่วมกิจกรรม Kick – Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ณ หนองเล็งทราย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Image Icon booikng icon link 43
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดกิจกรรม DPT Housing fo...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดกิจกรรม DPT Housing for all มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการดำเนินงานของจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายงานบริการด้านช่างช่วยเหลือสังคมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
Image Icon booikng icon link 77
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันแผนผังและการออก...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันแผนผังและการออกแบบเมืองมณฑลกวางซี เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จและประสบการณ์ในการวางแผนผังเมือง
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 17
กรมโยธาฯ ร่วมติดตาม ปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ข...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ร่วมติดตาม ปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 67
Image Icon photo tag count 9
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน...

11 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
Image Icon booikng icon link 73
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพ...

9 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Image Icon booikng icon link 49
Image Icon photo tag count 15
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน ...

8 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 58
Image Icon photo tag count 12
อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ...

8 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งยกระดับศรีสะเกษจากเมืองรองสู่เมืองหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
Image Icon booikng icon link 52
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน “MEA เนรมิตรถนนสวยไร้เส...

8 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน “MEA เนรมิตรถนนสวยไร้เสาสายในข้ามคืน"
Image Icon booikng icon link 102
Image Icon photo tag count 41
รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคณะกรร...

8 มีนาคม 2567

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ในส่วนกลาง ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 69
Image Icon photo tag count 19
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ...

7 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 10 มีนาคม 2567
Image Icon booikng icon link 58
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐ...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดพะเยา เชียงราย น่าน และแพร่)
Image Icon booikng icon link 48
Image Icon photo tag count 8
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบรางวัลบำรุงสภากาดไทย...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบรางวัลบำรุงสภากาดไทย ประจำปี 2566 กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 74
Image Icon photo tag count 26
กรมโยธาฯ นำคณะผู้บริหารสภาสถาปนิก เข้ารับนโยบายจากรัฐมน...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ นำคณะผู้บริหารสภาสถาปนิก เข้ารับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสว...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ครบรอบ 49 ปี
Image Icon booikng icon link 59
Image Icon photo tag count 25
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระรา...

5 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" , “ผ้าลายชบาปัตตานี" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน"
Image Icon booikng icon link 41
Image Icon photo tag count 11
กรมโยธาฯ ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ ”การรับ...

5 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ "การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำ ในมิติเรื่องเมืองและวางแผนการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน"
Image Icon booikng icon link 54
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลแ...

5 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้วยโครงการจัดรูปที่ดินฯ บูรณาการกลไกรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ตา...

29 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอย่างเต็มที่
Image Icon booikng icon link 77
Image Icon photo tag count 87
มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณห...

29 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง ชื่นชมโครงการทันสมัย บูรณาการกลไกรัฐ เอกชน ประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ "หน้าติดถนน หลังติดทอง" ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
Image Icon booikng icon link 70
Image Icon photo tag count 6
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแล...

29 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)
Image Icon booikng icon link 65
Image Icon photo tag count 18
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคล...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 16/2567
Image Icon booikng icon link 44
Image Icon photo tag count 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถา...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 45 ปี
Image Icon booikng icon link 40
Image Icon photo tag count 23
กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบขวดน้ำพลาสติก ในกิจกรรมบร...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบขวดน้ำพลาสติก ในกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าบังสุกุลจีวร ถวายวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
Image Icon booikng icon link 68
Image Icon photo tag count 15
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความคืบหน้าในการจัด...

27 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา" วัดเทพประทาน (อธิพร) จังหวัดจันทบุรี และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
Image Icon booikng icon link 61
Image Icon photo tag count 3
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบ...

27 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 59
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบ...

27 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 59
Image Icon photo tag count 45
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม...

23 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ณ สวนมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 119
Image Icon photo tag count 22
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพ...

22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่สำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
Image Icon booikng icon link 69
Image Icon photo tag count 8
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ “IGNITE T...

22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง"
Image Icon booikng icon link 67
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเ...

22 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566
Image Icon booikng icon link 263
Image Icon photo tag count 9
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามคว...

19 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่
Image Icon booikng icon link 86
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 78
Image Icon photo tag count 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถา...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 123 ปี
Image Icon booikng icon link 63
Image Icon photo tag count 11
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน สถาปนิกทักษิณ 67 “อยู่ใ...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน สถาปนิกทักษิณ 67 “อยู่ให้บาย" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตตรัง
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 19
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดน...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ครั้งที่ 11 ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) ท่ามกลางบรรยากาศวัด วัง ย่านพระนคร
Image Icon booikng icon link 41
Image Icon photo tag count 6
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการจังหวัดสกลนค...

19 กุมภาพันธ์ 2567

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร ติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำสงคราม
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐและภารกิ...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 30
Image Icon photo tag count 10
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายความจงรักภักด...

19 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Image Icon booikng icon link 136
Image Icon photo tag count 19
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั...

15 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1/2567
Image Icon booikng icon link 101
Image Icon photo tag count 12
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความก้าวหน้าโครงการ...

15 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 103
Image Icon photo tag count 8
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ ...

13 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ - เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566 - 2567
Image Icon booikng icon link 66
Image Icon photo tag count 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสว...

12 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี การเคหะแห่งชาติ
Image Icon booikng icon link 87
Image Icon photo tag count 59
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษา...

10 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 77
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดน...

10 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ครั้งที่ 10 ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสามเสนนอก ท่ามกลางบรรยากาศวัด วัง ย่านพระนคร
Image Icon booikng icon link 69
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พั...

9 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขานรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี พัฒนาริมคลองลำสนธิ แก้ปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้ง จังหวัดลพบุรี
Image Icon booikng icon link 50
Image Icon photo tag count 24
ยผ.จัดกิจกรรม DPT Inspiration Mentor เพื่อเสริมสร้างพลั...

9 กุมภาพันธ์ 2567

ยผ.จัดกิจกรรม DPT Inspiration Mentor เพื่อเสริมสร้างพลังบวกให้กับบุคลากรของกรม
Image Icon booikng icon link 51
Image Icon photo tag count 30
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด และมอบ...

9 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81
Image Icon booikng icon link 91
Image Icon photo tag count 27
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโ...

5 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 93
Image Icon photo tag count 50
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดการแข่งขันกีฬาโยธา...

5 กุมภาพันธ์ 2567

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดการแข่งขันกีฬาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "DPT THI LOR SU GAME" ณ จังหวัดตาก
Image Icon booikng icon link 84
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดน...

5 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม “มหาดไทยภิรมย์ ชมดนตรีในสวน" ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ในบรรยากาศยามเย็น ณ สวนมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 166
Image Icon photo tag count 20
กรมโยธาฯ ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 17 จัง...

5 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผลักดัน “ผังภูมิสังคมฯ" พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 61
Image Icon photo tag count 19
กรมโยธาฯ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรว...

5 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 59
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุด...

5 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นสุดท้าย โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดินแยกวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 6
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปั...

5 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Image Icon booikng icon link 90
Image Icon photo tag count 6
กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเข้าพบเพ...

31 มกราคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในภารกิจที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันและมีส่วนช่วยส่งเสริมการดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
Image Icon booikng icon link 69
Image Icon photo tag count 33
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคล...

31 มกราคม 2567

กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 15/2567
Image Icon booikng icon link 116
Image Icon photo tag count 7
กรมโยธาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง...

30 มกราคม 2567

กรมโยธาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมอาคารในประเทศไทย
ประเมินความพึงพอใจ