คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 71
Image Icon photo tag count 7
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เร่งรัด โครงการก...

14 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่เร่งรัด โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าบอน จ.พัทลุง
Image Icon booikng icon link 68
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบน...

14 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี มอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
Image Icon booikng icon link 65
Image Icon photo tag count 7
กรมโยธาฯร่วมกิจกรรม Kick – Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบ...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯร่วมกิจกรรม Kick – Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ณ หนองเล็งทราย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
Image Icon booikng icon link 43
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดกิจกรรม DPT Housing fo...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดกิจกรรม DPT Housing for all มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการดำเนินงานของจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่ายงานบริการด้านช่างช่วยเหลือสังคมซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
Image Icon booikng icon link 77
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันแผนผังและการออก...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันแผนผังและการออกแบบเมืองมณฑลกวางซี เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำเร็จและประสบการณ์ในการวางแผนผังเมือง
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 17
กรมโยธาฯ ร่วมติดตาม ปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ข...

13 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ร่วมติดตาม ปลัด มท. ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 67
Image Icon photo tag count 9
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน...

11 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
Image Icon booikng icon link 73
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพ...

9 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
Image Icon booikng icon link 49
Image Icon photo tag count 15
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน ...

8 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 58
Image Icon photo tag count 12
อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ...

8 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งยกระดับศรีสะเกษจากเมืองรองสู่เมืองหลัก พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน
Image Icon booikng icon link 52
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน “MEA เนรมิตรถนนสวยไร้เส...

8 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน “MEA เนรมิตรถนนสวยไร้เสาสายในข้ามคืน"
Image Icon booikng icon link 102
Image Icon photo tag count 41
รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคณะกรร...

8 มีนาคม 2567

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ในส่วนกลาง ประจำปี 2567
ประเมินความพึงพอใจ