ผังเมืองรวมเมืองตากใบ จังหวัดนราธิวาส (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมเมืองตากใบ จ.นราธิวาส (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2558
หมดเขตยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 3 มีนาคม 2558

รายละเอียดเอกสารปิดประกาศ คลิกเพิ่มเติมที่นี่

 

 ยื่นคำร้องทางระบบอินเทอร์เน็ต