ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตตคลองสาน กรุงเทพมหานคร