Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงข่าวประเด็น “ชาวบ้านงง ทำเพื่ออะไร ถนนพึ่งสร้างแต่ถูกรื้อ ไม่ซ่อมกลับ ใช้การไม่ได้“

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น “ชาวบ้านงง ทำเพื่ออะไร ถนนพึ่งสร้างแต่ถูกรื้อ ไม่ซ่อมกลับ ใช้การไม่ได้”

ตามที่สื่อมวลชน นำเสนอข่าวว่า "ชาวบ้านตำบลกระบี่น้อยรวมกว่า 100 ครอบครัว ได้รับความเดือดร้อนมานานกว่า 2 เดือน หลังจากผู้รับเหมาได้ ทำการรื้อถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้าน ระยะทางกว่า 170 เมตร ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา แล้วทิ้งงาน ทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนตกเกิดดินโคลนตลอดสาย สัญจรเข้าออกด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะช่วงนี้มีฝนตก และเปิดเทอม นักเรียน เดินทางไปโรงเรียนด้วย
ความยากลำบาก" ตามลิงค์ที่แนบมานี้

- https://ch3plus.com/news/social/ruangden/291773
- https://www.77kaoded.com/news/pradit/2287664
- https://youtu.be/RyrKO7GorbY

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อเท็จจริง
งานก่อสร้างที่ปรากฎเป็นข่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองกระบี่ ระยะที่ 1 จังหวัดกระบี่ ลักษณะงานวางท่อระบายน้ำขนาด 2.40x1.80 เมตร ความยาว 233 เมตร จากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 6017 ผ่านถนนซอยหมู่บ้านถ้ำเสือซิตี้โฮม ลงในคลองสาธารณะ ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการประสานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย ทำการประชาสัมพันธ์ และดำเนินการเข้าไปรื้อผิวถนนคอนกรีต ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2565 เป็นระยะทาง 170 เมตร แล้วเสร็จวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อเตรียมการวางท่อระบายน้ำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีฝนตกจากมรสุมซึ่งไม่เป็นไปตามฤดูกาล ทำให้เกิดปัญหาเป็นหลุมบ่อ ในถนนที่ได้ทำการรื้อผิวจราจรออกไป เป็นปัญหาความเดือดร้อนกับชาวบ้านดังที่เป็นข่าว
2. แนวทางแก้ไข
ผู้รับจ้างได้ประสานกับเทศบาลตำบลกระบี่น้อยทำการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยทำการขนย้ายเศษคอนกรีตผิวจราจร ปรับพื้นที่ลงวัสดุลูกรัง หินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 และกรมฯ จะหารือกับผู้รับจ้างปรับแผนงานเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว


กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แท็ก