Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงข่าวประเด็น “กลุ่มนักวิ่งเมืองคอนรวมตัววิ่งคบเพลิงประจานไฟฟ้าถนนเสียนานนับปี"
เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน
เรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น “กลุ่มนักวิ่งเมืองคอนรวมตัววิ่งคบเพลิงประจานไฟฟ้าถนนเสียนานนับปี”
                ตามที่สื่อมวลชน นำเสนอข่าวว่า “กลุ่มนักวิ่งรวมตัวกันจุดคบเพลิงวิ่งบนถนนพุทธภูมิ บริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หรือสวนหลวง ร.9 (พร้อม ณ นครอุทิศ) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประจานไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดนานนับปี ร้องเรียนไปทุกหน่วยงานแต่ไร้การแก้ไข ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งแก้ไขปัญหา แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆ” ตามลิงค์ที่แนบมานี้

                กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงว่า “สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยประสานให้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เข้าสำรวจและตรวจสอบแล้ว พบว่ามีสายไฟฟ้าเส้นหลักสูญหายเป็นระยะทาง 1,000 เมตร อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าภายในตู้ชำรุดเสียหายและเสาไฟฟ้าโดนรถชนเสียหาย 2 ต้น ทั้งนี้เสาไฟฟ้าที่ไม่มีการชำรุดยังคงเปิดใช้งานให้แสงสว่างตามปกติ และในส่วนที่ชำรุดนั้น ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 300,000 บาท จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ”
              กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แท็ก
ฝัง
คัดลอก