ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่าได้จัดปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทุกต้นเดือนรวมทั้งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดปี 2555 ซึ่งการเข้าร่วมปฎิบัติธรรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในการนี้กระทรวงมหาดไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมปฎิบัติธรรมตามกำหนดการได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๐๐ อ่านเพิ่มเติม ๐๐

ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวงานผังเมืองรวม

ชวนดูวีดีโอ

คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าน
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับการปฏิรูปประเทศไทย