บ้านลอยน้ำ

ban_sky

          การเกิดอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย สิ่งก่อสร้างและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเนื่องจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนับเป็นความสูญเสียที่มหาศาลของประเทศ

          เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีภารกิจประการหนึ่งคือ การให้บริการแบบบ้านเพื่อประชาชนที่มีอยู่หลายรูปแบบในระดับต่างๆ กัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาคารบ้านเรือนที่จะสามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยดังกล่าว ให้สามาถอยู่อาศัยได้ตามปกติในขณะที่เกิดภาวะน้ำท่วมตามฤดูกาล ซึ่งอาจจะมีการปรับตัวเพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้ชีวิตอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้ไม่ต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นแต่อย่างใด โดยมีแนวคิดว่าบ้านแบบนี้จะสามารถลอยขึ้นลงได้ตามระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงได้... คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม