::Web Board::
    หน้าแรก    
  ลงล่าง
  ตอบ  
ผู้เขียน หัวข้อ: หารือการขออนุญาตอาคารพักอาศัยรวม(อาคารขนาดใหญ่)ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  (อ่าน 637 ครั้ง)
รณยุทธ ศรีบุญเรือง

หารือการขออนุญาตอาคารพักอาศัยรวม(อาคารขนาดใหญ่)ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
« เมื่อ: 25 เมษายน 2563 , 16:44:31 »

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการปและผังเมือง
ตามกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมอุดรธานี พ.ศ.2553 ข้อ 14 ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ๋สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ
ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ใน ข้อ 14(7) ห้ามการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ นั้น
ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยว่า หากข้าพเจ้าจะยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัยรวมที่มีพื้นที่ประมาณ 1800 ตารางเมตร แต่มีความสูงมากกว่า 15 เมตร ซึ่งเข้าข่าย
อาคารขนาดใหญ่ ข้าพเจ้าจะสามารถยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารพักอาศัยรวมข้างต้นในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จะสามารถกระทำได้หรือไม่และจะเป็นการขัดต่อข้อ 14(7) ห้ามการอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ หรือไม่
ขอแสดงความนับถือ
quest

Re: หารือการขออนุญาตอาคารพักอาศัยรวม(อาคารขนาดใหญ่)ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 เมษายน 2563 , 8:52:40 »

ฝ่ายวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์ 042 224 001 ต่อ 105
  ขึ้นบน
  ตอบ