คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
I
nformation, news, press releases
Department of Public Works and Town & Country Planning ready to provide information useful for you
Determination of rules and procedures for acquiring com...

16 July 2021

Determination of rules and procedures for acquiring committees who are representatives of the Council, representatives of associations, representatives of institutions or other persons related to town planning. in the Town Planning Board, B.E.

Auditor’s Report and Financial Report...

16 July 2021

Auditor’s Report and Financial Report

Image Icon visited booking 24
cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registr...

16 July 2021

cancel!!!! Use a copy of your ID card and house registration when contacting the government.

Image Icon visited booking 41
Parcel auction Fiscal Year 2019 of the Office of Public...

16 July 2021

Parcel auction Fiscal Year 2019 of the Office of Public Works and Town & Country Planning, Nakhon Nayok Province

We do good by heart

for community and society Development of water resources and the landscape

Image Hero
02

Dec

01

Dec

01

Dec

30

Nov

28

Nov

24

Nov

Close the public hearing submit a comment and reserves the right to petition

15 day

Close the public hearing and submit comments (Amended plan, Section 35)

30 day

03

Dec

02

Dec

02

Dec

02

Dec

02

Dec

02

Dec

02

Dec

01

Dec

01

Dec

30

Nov

28

Nov

24

Nov

Watch video

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot