ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัด

subsite-plan

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชั่ยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ

01

ผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส