รวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว ง่ายๆ ด้วย iLovePDF

เว็บไซต์ ilovepdf.com สามารถจัดการไฟล์ PDF ได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่จะมาเสนอวันนี้ คือการรวมไฟล์ PDF โดยสามารถรวมไฟล์ PDF จากหลายไฟล์ หลายหน้า มารวมเป็นไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียวกันได้โดยไม่ต้องใช้ Adobe Acrobat 

รวม PDF