ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 74 รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 48 รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน 14 รายการ และรถยนต์ราชการรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน นข-1615 จันทบุรี ที่ชำรุดทรุดโทรม จำนวน 1 คัน รวมเป็น 15 รายการ โดยกำหนดขายทอดตลาด โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.45 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2562

news 251162