ข่าวประชาสัมพันธ์

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อผู้ดูแลระบบจะได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

แบบสอบถามสำหรับบุคลากรภายใน

              ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 10,000 ฉบับ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำการออกสลากรางวัลทั้งหมด ๒๒ รางวัล

              บัดนี้ การออกสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมืองประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

              ตรวจสอบผลสลากกาชาดที่นี้