ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่าได้จัดปฏิบัติธรรมทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทุกต้นเดือนรวมทั้งในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของชาติตลอดปี 2555 ซึ่งการเข้าร่วมปฎิบัติธรรมดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ในการนี้กระทรวงมหาดไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมปฎิบัติธรรมตามกำหนดการได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
๐๐ อ่านเพิ่มเติม ๐๐