กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดแผนการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562  หากสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th เลือกเมนู "บริการออนไลน์" และ "ระบบงานสัมนา/ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม" หรือส่งใบสมัครไปยังกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี ตำบาลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในระยะที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม