สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค7252 สุราษฎร์ธานี ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 คน ลักษณะนั่ง 2 ตอน รุ่นปี ค.ศ. 1998 ยี่ห้อ มาสด้า สีน้ำตาล-น้ำเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม