ชาวไทยพร้อมใจเป็นประธานอาเชียน 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2562