เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ How Can New Technology Fundamentally Reshape Government Workforce และ Examining Technology Advancement for Government

คณะผู้จัดงาน InfoComm Southeast Asia 2021 และงานสัมนา IFSEA2021 Summit โดยมีบริษัท เอ็กซ์โป อินเตอร์ จำกัด สมาคม The Audio Visual and Integrated Experience Association และบริษัท InfoCommAsia Pte Ltd ขอเสนองาน InfoComm SouthEast Asia GoVIRTUAL เวทีออนไลน์สำหรับงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอนาคตและสัมนาที่สำคัญพร้อมด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยกำหนดจัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ How Can New Technology Fundamentally Reshape Government Workforce และ Examining Technology Advancement for Government วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 -16.00 น. 

คลิก .. สมัครเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม