กรมโยธาธิการและผังเมือง มีกำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ โดยจะติดต่อร่วมสมทบได้ที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๙ ๔๑๑๓-๖

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดประกาศ