ประกาศรับสมัครงาน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
 2560-12-07 09:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-11-28 02:36PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ตราด

พนักงานโยธา

3555[1].pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ตราด, ภาคตะวันออก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2560-11-28
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-12-07 09:00AM)
ฮิต:
1929 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer