ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปของตำแหน่งพนักงานโยธา
 2562-01-17 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-27 04:19PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พิษณุโลก

พนักงานโยธา

PACARD NAME .pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
พิษณุโลก, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พิษณุโลก, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-27
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-17 04:30PM)
ฮิต:
1600 ฮิต