ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิ
 2561-01-10 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-12-15 09:03AM
 กองการเจ้าหน้าที่

นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

pdf153.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
0
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2560-12-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-01-10 04:30PM)
ฮิต:
1764 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทราบ