ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2562-04-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-02-06 01:33AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง พนักงานนิติกร

2.ตำแหน่ง พนักงานวิศวกร

Scan_20190206.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-02-06
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-04-30 04:30PM)
ฮิต:
1528 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร