ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2562-02-19 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-02-12 10:23AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครราชสีมา

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 11.30 น. สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- รายงานตัวระหว่างเวลา 09.00 - 09.25 น.

- สอบข้อเขียนระหว่างเวลา 09.30 - 11.30 น.

- สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะภายในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th (ในหัวข้อประกาศรับสมัครงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.PDF
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครราชสีมา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
นครราชสีมา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-02-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-02-19 12:00AM)
ฮิต:
1063 ฮิต