ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนิติกร และพนักงานวิศวกร
 2562-05-31 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-03-15 09:35AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-03-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-05-31 12:00AM)
ฮิต:
1272 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-