ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2562-07-26 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-04-25 09:09AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง พนักงานวิชการแผนที่ภาพถ่าย

2. ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

3. ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

4. ตำแหน่ง พนักงานวิศวกร

5. ตำแหน่ง พนักงานเขียนแบบ

6. ตำแหน่ง พนักงานช่างไม้

 

Scan_20190425 (17).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2562-04-25
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-07-26 04:30PM)
ฮิต:
1586 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร