ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 2561-02-28 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-01-12 02:23PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

pdf542.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-01-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-02-28 12:00AM)
ฮิต:
2204 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชน