ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป (จังหวัดน่าน)
 2562-09-23 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-09-18 10:40AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. น่าน

พนักงานโยธา

2241.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
น่าน, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2562-09-18
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-09-23 04:30PM)
ฮิต:
616 ฮิต