ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานสถาปนิก
 2562-10-26 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-10-30 10:25AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ตรัง

ปริญญาตรีทางสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้  และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ตรัง, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทยได้ชัดเจน
วันที่เริ่มต้น:
2562-10-14

ปิดเมื่อ: 2562-11-08

ฮิต:
891 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

เงินเดือนค่าตอบแทน , สวัสดิการประกันสังคม