ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ
 2563-06-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-03-19 03:55PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

สมัครสอบออนไลน์ : https://dpt.thaijobjob.com

ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่าอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมภายใน หรือทางมัณฑนศิลป์

img240.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-03-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-06-12 04:30PM)
ฮิต:
2183 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร