ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
 2561-03-05 01:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-02-23 11:38AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานวางผังเมือง

พนักงานสถาปนิก

พนักงานวิเทศสัมพันธ์

พนักงานบริหารงานทั่วไป

พนักงานธุรการ

พนักงานไฟฟ้า

pdf793.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-02-23
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-03-05 01:00PM)
ฮิต:
3050 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทราบ