ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน สัง
 2563-09-17 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-08-21 09:55AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

yala_name_compressed (1).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2563-08-20
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-09-17 04:30PM)
ฮิต:
2269 ฮิต