ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง พนักงานสถาปนิก พนักงานวิเทศสัมพันธ์ พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ และพนักงานไฟฟ้า
 2561-04-06 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-03-07 05:40PM
 กองการเจ้าหน้าที่

ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก

ตำแหน่งพนักงานวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า

 

pdf928.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-03-07
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-04-06 04:30PM)
ฮิต:
2504 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อทราบ