ประกาศรับสมัครงาน

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
 2560-09-28 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2560-09-26 04:22PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

135905pdf672.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2560-09-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2560-09-28 12:00AM)
ฮิต:
2789 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer