ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่องาน RSS

ตัวกรองผู้ใช้ - 8122 นำตัวกรองออกไป

ชื่อเรื่อง / หมวดหมู่ / ผู้ใช้งาน สิ้นสุดใน ID Desc
 
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   แสดงคำอธิบาย
ตำแหน่งสถาปนิก
หมดอายุแล้ว ID: 5f06f9b37b906
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   แสดงคำอธิบาย
กำหนดวันเวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้าย
หมดอายุแล้ว ID: 5ee87bcb3e707
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   แสดงคำอธิบาย
บัดนี้การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จังหวัดกระบี่ขอประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
หมดอายุแล้ว ID: 5e8451cde2414
หมวดหมู่ ประกาศรับสมัคร หน่วยงาน สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   แสดงคำอธิบาย
ประเภท พนักงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก
หมดอายุแล้ว ID: 5e65f55915102