การร่นแนวอาคารอยู่อาศัยที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะมีการกำหนดอย่างไร