คำแนะนำค้นหา

1)   ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

2)   สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด ราชาพระเมตตาแห่งแผ่นดิน

3)   สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโฉนดที่ดิน เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชา

4)   สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระอัจฉริยภาพด้านการทหาร

5)    สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา อาณาราษฎร์ร่มเย็น ตอน พระราชกรณียกิจที่สำคัญด้านการศึกษา

เปิดดู ...สารคดี ๖ รอบพระชนมพรรษา... เพิ่มเติม

ประเมินความพึงพอใจ