กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้พัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น เรียกช่าง ด้วยการสำรวจข้อมูล คัดกรอง นำเข้าข้อมูลช่างที่มีฝีมือทั้ง 76 จังหวัด
tags
เรียกช่าง
แอพเรียกช่าง
หาช่าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธา
บริการด้านช่าง
ช่าง

วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”

Embed
คัดลอก