ชี้แจงข่าวโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรบริเวณภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี บริเวณทุ่งหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน
เรื่อง ชี้แจงข่าวโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรบริเวณภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี บริเวณทุ่งหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                  ตามที่ เพจเฟซบุ๊กปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เสนอข่าวว่า “29 ล้าน อาคารที่ถูกลืม โดยอาคารหลังนี้สร้างเมื่อปี 2556 เป็นโครงการของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้งบก้อนใหญ่ 29,000,000 บาท เพื่อเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อยู่บริเวณภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างเสร็จได้เพียง 2 ปี ก็ถูกทอดทิ้ง จนกลายสภาพทั้งฝ้าเพดานในอาคารทะลุ กระจกประตูแตก รั้วกำแพงพัง ซึ่งบริเวณนี้อยู่ใกล้สวนสาธารณะ แต่ก็ไร้การเหลียวแล” ตามลิงค์ที่แนบมานี้

https://www.facebook.com/372488206116588/posts/pfbid0k5Qyu9Z7BpR4JZoUP6xvFRKht8zoxv4JhQdS9GVXgU1fEeTjsEbX1Gbb2HKWTefSl/?sfnsn=mo

                 กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า อาคารที่ปรากฏในข่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร ภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี บริเวณทุ่งหันตรา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 80 พรรษา ดำเนินการโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วงเงินค่าก่อสร้าง 28.9 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558 เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานประกวดอาหารและ OTOP ประจำจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 และส่งมอบให้ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้ประโยชน์กับธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา โดยจะสำรวจตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในบริเวณทุ่งหันตราทั้งหมดด้วย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และดูแลบำรุงรักษาต่อไป สำหรับหลังคา ฝ้าเพดาน และกระจกที่ชำรุดนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแผนที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อมีการขอใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว
               กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แท็ก
ฝัง
คัดลอก