ชี้แจงข่าว “โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ"
เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน
เรื่อง ชี้แจงข่าว“โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ”

                    ตามที่เพจเฟซบุ๊ก : นัฏฐิกา โล่ห์วีระ NattikaLoweera ได้โพสต์ข้อความว่า [ห้าแยกโนนไฮเป็นยังไงกันบ้าง ? ลงพื้นที่รับฟังเสียงของผู้ประกอบการบริเวณห้าแยกโนนไฮที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างการวางท่อระบายน้ำของโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่ได้คืนผิวจราจร เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่พอสมควร ทำให้เศษหิน ดิน กระเด็นใส่ร้านค้าและเต็มไปด้วยฝุ่น แม่ค้านั่งเฝ้าร้านบางทีโดนหินกระเด็นใส่ ส่วนเรื่องรายได้บอกว่าลูกค้าไม่กล้าเข้ามา หาที่จอดลำบาก และเป็นหลุมบ่อ มีมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วหลายราย บางร้านย้ายทำเลกันไปเลย ในขณะที่การวางท่อบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ผู้ประกอบการบอกว่ารถแมคโครจอดบังหน้าร้าน ต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาดูว่าจะจอดรถแมคโครบริเวณไหนได้บ้าง การทำโครงการยังไม่มีวี่แววจะแล้วเสร็จ อุปกรณ์ก่อสร้างวางขวางที่สาธารณะ…” ตามลิงค์ที่แนบมานี้

https://www.facebook.com/Nattika.official/posts/pfbid0nNKqPCuS3oS4QvUAAoZP2sbczi8RL2KSxpALT9Cf9VpuDiTK1jYRp958fTVVtAxVl?_rdc=1&_rdr

                กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
                1. งานก่อสร้างบริเวณห้าแยกโนนไฮ ที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองชัยภูมิ ระยะที่ 2 จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณดำเนินการ พ.ศ.2562 – 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยบริเวณห้าแยกโนนไฮเป็นส่วนของงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก บริเวณถนนองค์การฯ สาย 1 ถึง ห้าแยกโนนไฮ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถึง ถนนวิสุทธิชาติดาราม เนื่องจากแนวก่อสร้างจำเป็นต้องตัดกับบริเวณแยกที่มีปริมาณการจราจรสูง และเมื่อทำการขุดเพื่อวางท่อระบายน้ำได้พบโครงสร้างสะพาน ค.ส.ล. เดิม และแนวท่อประปาขนาด 0.50 เมตร จำนวน 2 แนว จึงส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเปิดพื้นที่ทำงานได้อย่างสะดวก และมีงานก่อสร้างเพิ่มเติม ได้แก่ การปรับแนวก่อสร้างพร้อมสกัดโครงสร้างสะพานการก่อสร้างที่กีดขวางแนวท่อระบายน้ำ และจำเป็นต้องประสานการประปาส่วนภูมิภาคชัยภูมิ ในการแก้ไขแบบบ่อพักท่อระบายน้ำแบบปรับทิศทาง (บ่อพักองศา) แบบหล่อในเพื่อครอบแนวท่อประปา ประกอบกับระยะเวลาที่ผ่านมาได้ประสบกับสภาพอากาศที่มีฝนตกมากกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่องานวางท่อระบายน้ำและการคืนผิวจราจร ทำให้งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่วางไว้
             2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้วางแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบกับผู้ประกอบการและประชาชนในบริเวณห้าแยกโนนไฮ พร้อมแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการดังนี้
                    2.1 เร่งรัดการปรับปรุงผิวจราจรเป็นทางเบี่ยงชั่วคราว มีสัญญาณไฟเตือนการจราจร การจอดเครื่องจักรกลและการกองวัสดุในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
                    2.2 ให้ดำเนินการเพิ่มรอบการรดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นและระมัดระวังไม่ให้เศษวัสดุกระเด็นใส่ร้านค้า
                    2.3 เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำแบบปรับทิศทาง (บ่อพักองศา) และทำการวางท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งหากไม่มีฝนตกในพื้นที่จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ภายใน 15 วัน
       
              กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แท็ก
ฝัง
คัดลอก