อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย บูรณาการกลไกภาครัฐ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
วันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ โดยในที่ประชุมได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานประเด็นที่สำคัญ เพื่อประชุมติดตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" 3) การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรม เน้นย้ำให้บูรณาการกลไกภาครัฐ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยก่อนประชุมได้ร่วมกันปลูกต้นเสม็ดแดง (เม็ก) บริเวณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น เวลา 13.09 น. เดินทางต่อไปยังวัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมธาตุศรีแสงธรรมมหาวชิรโมลี โดยพระบรมธาตุได้รับการออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 26 เมตร ก่อสร้างที่พุทธอารยเกษตรวัดป่าศรีแสงธรรม บนเนื้อที่ 97 ไร่ ซึ่งจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม โคก หนอง นา อารยเกษตร ตัวอย่างการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [17 รูป ขนาด (3.34 Mb.)]