คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 4
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมคณะปลัดมหาดไทย ติดตามผลการข...

22 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมคณะปลัดมหาดไทย ติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
Image Icon booikng icon link 4
Image Icon photo tag count 9
บอร์ดจัดรูปที่ดินฯ ไฟเขียวอนุมัติการนำที่ดินของรัฐมาใช้...

22 กันยายน 2566

บอร์ดจัดรูปที่ดินฯ ไฟเขียวอนุมัติการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต
Image Icon booikng icon link 4
Image Icon photo tag count 25
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่...

22 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน" ส่งมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาล พร้อมกันทั่วประเทศผ่านโรงพยาบาลใน 9 จังหวัด ภายใต้โครงการ DPT Change for Good
Image Icon booikng icon link 25
Image Icon photo tag count 9
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามปลัดมหา...

21 กันยายน 2566

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ติดตามปลัดมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหาดส้มแป้น ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
Image Icon booikng icon link 14
Image Icon photo tag count 14
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั...

21 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 5/2566
Image Icon booikng icon link 18
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความ ดี...

21 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566
Image Icon booikng icon link 11
Image Icon photo tag count 26
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ “โครงการขุดล...

21 กันยายน 2566

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ “โครงการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณคลองแขวงกลั่น - คลองหลวงพินิจ" ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map)
Image Icon booikng icon link 8
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP M...

21 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2023
Image Icon booikng icon link 12
Image Icon photo tag count 40
กรมโยธาฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ขับเ...

20 กันยายน 2566

กรมโยธาฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนจัดรูปที่ดินฯ พัฒนาเมือง เชื่อมเส้นทางแห่งความสุข เพื่อชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน
Image Icon booikng icon link 9
Image Icon photo tag count 34
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน Building Constr...

20 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดงาน Building Construction Technology Expo 2023 (BCT Expo 2023) และงาน LED Expo Thailand 2023
Image Icon booikng icon link 9
Image Icon photo tag count 40
กรมโยธาฯ บูรณาการ แก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ด้วยผังภูมิสัง...

20 กันยายน 2566

กรมโยธาฯ บูรณาการ แก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ด้วยผังภูมิสังคมฯ เร่งซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองฆ้อ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฆ้อ? หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เดินหน้าพัฒนา แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
Image Icon booikng icon link 12
Image Icon photo tag count 6
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำ ผ...

19 กันยายน 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุมชี้แจงการวางและจัดทำ ผังนโยบายระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ
ประเมินความพึงพอใจ