คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 7
Image Icon photo tag count 17
อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี...

29 มีนาคม 2566

อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.1 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย บูรณาการกลไกภาครัฐ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
Image Icon booikng icon link 6
Image Icon photo tag count 4
กรมโยธาธิการและผังเมือง แจง กรณี การดำเนินโครงการปรับปร...

29 มีนาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง แจง กรณี การดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงา และการส่งมอบทุ่นลอยน้ำเทียบเรือให้ท้องถิ่น
Image Icon booikng icon link 4
Image Icon photo tag count 1
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคร...

29 มีนาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
Image Icon booikng icon link 39
Image Icon photo tag count 10
กรมโยธาฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็นโครงกา...

22 มีนาคม 2566

กรมโยธาฯ ร่วมสนทนาสดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น "โครงการหมู่บ้านมั่นคงริมคลองเปรมประชากร และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากร จากคลองบ้านใหม่ถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์"
Image Icon booikng icon link 60
Image Icon photo tag count 7
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ต...

21 มีนาคม 2566

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร “ รุ่นที่ 16
Image Icon booikng icon link 86
Image Icon photo tag count 5
รองอธิบดีกรมโยธาฯ แจงผู้สื่อข่าว กรณีการทรุดตัวของเขื่อ...

17 มีนาคม 2566

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ประเด็น โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดการเคลื่อนตัวและดินหลังเขื่อนมีการทรุดตัว โดยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพการเคลื่อนตัวของชั้นดิน และตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้าง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนและทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ขณะนี้กรมฯ ได้ให้บริษัทผู้รับจ้างเสริมความมั่งคงแข็งแรงเบื้องต้นป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม โดยการกดเสาเข็มไม้เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดินด้านหลังตลิ่งแล้ว ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการฯ ตามหลักวิศวกรรม เป็นไปตามมาตรฐานและแบบรูปรายการ ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า และมีการตรวจสอบงานอย่างเคร่งครัดก่อนรับงานทุกครั้ง
Image Icon booikng icon link 171
Image Icon photo tag count 8
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกร...

16 มีนาคม 2566

รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1/2566
Image Icon booikng icon link 37
Image Icon photo tag count 35
อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื...

15 มีนาคม 2566

อธิบดีกรมโยธาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี วันมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
Image Icon booikng icon link 58
Image Icon photo tag count 11
กรมโยธาฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งผลักดันการจัด...

14 มีนาคม 2566

กรมโยธาฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งผลักดันการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา
Image Icon booikng icon link 50
Image Icon photo tag count 14
กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น หนุนการท่องเที่ยว...

13 มีนาคม 2566

กรมโยธาฯ พัฒนาต่อเนื่องคลองหาดส้มแป้น หนุนการท่องเที่ยว – ป้องกันการเกิดอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดระนอง
Image Icon booikng icon link 38
Image Icon photo tag count 11
กรมโยธาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี ติดตามแผนกา...

13 มีนาคม 2566

กรมโยธาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดชุมพร
Image Icon booikng icon link 45
Image Icon photo tag count 11
กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรว...

13 มีนาคม 2566

กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และปัญหาตลิ่งพัง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot