กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2566) เวลา 17.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม นำข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักผังเมืองรวม สำนักวิเคราะห์และประเมินผล และสำนักงานเลขานุการกรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [16 รูป ขนาด (5.84 Mb.)]