กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุนิรันดร์ ท้วมยิ้ม ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่กองทุนหมุนเวียน กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน "ทุนหมุนเวียน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศไทยไปด้วยกัน" พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการกรมบัญชีกลางและการแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งมีบทบาทและภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลฯ นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ผู้บริหารและตัวแทนกองทุนหมุนเวียน คณะผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องจูปิเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [9 รูป ขนาด (32.46 Mb.)]