กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 16/2567
วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.00 น. กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกสำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 16 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยเปิดร้านจำหน่ายไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำยาล้างจาน เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการจำหน่ายสินค้าเดือนละ 1 ครั้ง ในราคาถูกกว่าท้องตลาด และสินค้าจะหมุนเวียน เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ซึ่งบุคลากรกรมฯ ให้ความสนใจและซื้อไปบริโภคอย่างต่อเนื่อง สำหรับบุคลากรกรมฯ ที่มาซื้อสินค้าต่างร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม “DPT ปัน เพื่อ เปลี่ยน” ซึ่งเป็นการร่วมกันขับเคลื่อน DPT Change for good สู่ความยั่งยืนที่กรมโยธาธิการและผังเมืองมุ่งมั่นให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึก เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้นและมีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้โครงการ DPT energy challenge ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้บุคลากรสามารถมีส่วนร่วม “เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น” ได้อย่างง่าย ๆ และสามารถทำได้ทุกวัน ซึ่งบุคลากรกรมฯ ก็ได้นำถุงผ้ามาจับจ่ายสินค้าทำให้สามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก อันจะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะโลกร้อน โดยมีนายสุเมธ มีนาภา และนายสมพร กาญจน์นิรันดร์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และนางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโรงอาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [18 รูป ขนาด (21.57 Mb.)]