ชาวบ้านโวย! เขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว 44 ล้าน พังแล้ว
เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรื่อง ชาวบ้านโวย! เขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว 44 ล้าน พังแล้ว

ตามที่สื่อมวลชน นำเสนอข่าวว่า “ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 6 และ 7 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเขื่อนเรียงหินริมคลองบางแก้ว ซึ่งเกิดการทรุดตัวเสียหายตลอดทั้งแนว ทำให้หวั่นวิตกว่าจะทรุดพังลงมากกว่านี้และไม่สามารถกั้นน้ำได้ ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ เปิดเผยว่าได้ประสานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาแก้ไข แต่ยังไม่มีคำตอบ โดยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง นั้น” ตามลิงค์ที่แนบมานี้
• https://mono29.com/news/372925.html
• https://www.youtube.com/watch?v=aMjS96TprQo
• https://www.nationtv.tv/news/378881427

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนตอกเสาเข็มหลัก เสาเข็มสมอ เป็นคานรัดหัวเสาเข็ม ทางเท้า ราวกันตก และบันไดขึ้น–ลง หน้าเขื่อน จำนวน 3 แห่ง ช่วงที่ 1 ความยาว 320 เมตร และช่วงที่ 2 ความยาว 224 เมตร รวมความยาว 544 เมตร เริ่มสัญญาวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2564 วงเงิน 44,520,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น พบว่าทางเท้าบริเวณด้านหลังแนวสันเขื่อนช่วงที่ 1 และ 2 มีการทรุดตัว แต่โครงสร้างหลักยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง
ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในช่วงระยะเวลาค้ำประกันสัญญา กรมฯ ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ฝัง
คัดลอก