วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเทพ ประเทืองโภคเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนา Executive Breakfast Forum 2022 Ep.11 Building Data Driven Government เพื่อรับประทานอาหารเช้า พบปะแลกข้อมูล ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น ซักถาม รวมถึงรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ Execitive keynote:From information to Actionable Intelligence:Adapting Government To Data Analytic โดยมี หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ร่วมงานดังกล่าว ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (0.17 Mb.)]