กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
วันนี้ (28 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายศราวุธ พันธุ์สังวร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์เนื่องในวันครบรอบ 59 ปี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พร้อมมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป ณ สำนักพิมพ์เดลินิวส์ อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [1 รูป ขนาด (4.37 Mb.)]