กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายศราวุธ พันธุ์สังวร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า และนางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 90 ปี พร้อมบริจาคเงินสมทบเพื่อสนับสนุนกิจการ ในมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [1 รูป ขนาด (3.51 Mb.)]